logo-dulich24

Điểm du lịch nổi bật ở Nha Trang

Loại hình điểm du lịch

Di tích lịch sử (31)

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh

Vạn Ninh - Khánh Hòa - Việt nam
Bảo tàng Khánh Hòa

Bảo tàng Khánh Hòa

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Khu du lịch Hòn Chồng

Khu du lịch Hòn Chồng

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Khu du lịch Bảo Đại

Khu du lịch Bảo Đại

Nha Trang, Khánh Hòa
Đàn đá Khánh Sơn

Đàn đá Khánh Sơn

Khánh Sơn, Khánh Hòa
Tháp Bà Ponagar

Tháp Bà Ponagar

Hai Tháng Tư, tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 
 

Thắng cảnh (68)

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh

Vạn Ninh - Khánh Hòa - Việt nam
Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong

Cam Ranh - Khánh Hòa - Việt nam
Khu du lịch Hòn Chồng

Khu du lịch Hòn Chồng

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Vinpearl Land

Vinpearl Land

Đảo Hòn Tre, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa
Tháp Bà Ponagar

Tháp Bà Ponagar

Hai Tháng Tư, tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Hòn Chồng

Hòn Chồng

tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 

văn hoá (46)

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh

Vạn Ninh - Khánh Hòa - Việt nam
Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong

Cam Ranh - Khánh Hòa - Việt nam
Vinpearl Land

Vinpearl Land

Đảo Hòn Tre, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa
Tháp Bà Ponagar

Tháp Bà Ponagar

Hai Tháng Tư, tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Bảo tàng Khánh Hòa

Bảo tàng Khánh Hòa

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Khu du lịch Hòn Chồng

Khu du lịch Hòn Chồng

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
 
 

Sinh thái (66)

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh

Vạn Ninh - Khánh Hòa - Việt nam
Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong

Cam Ranh - Khánh Hòa - Việt nam
Hòn Tằm

Hòn Tằm

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Hòn Mun

Hòn Mun

Nha Trang, Khánh Hòa
Hòn Tre

Hòn Tre

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Vinpearl Land

Vinpearl Land

Đảo Hòn Tre, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa
 

Khác (16)

Đàn đá Khánh Sơn

Đàn đá Khánh Sơn

Khánh Sơn, Khánh Hòa
Miếu thờ Trịnh Phong

Miếu thờ Trịnh Phong

Diên Khánh, Khánh Hòa
Đình Phú Cang

Đình Phú Cang

Xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Đền thờ Trần Quý Cáp

Đền thờ Trần Quý Cáp

Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.
 
 

Biển đảo (55)

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh

Vạn Ninh - Khánh Hòa - Việt nam
Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong

Cam Ranh - Khánh Hòa - Việt nam
Hòn Tằm

Hòn Tằm

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Đảo Bình Ba

Đảo Bình Ba

Cam Bình, tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khu du lịch con Sẻ Tre

Khu du lịch con Sẻ Tre

Nha Trang, Khánh Hòa
Hòn Chồng - hòn Vợ

Hòn Chồng - hòn Vợ

Nha Trang, Khánh Hòa
 

Ẩm thực (22)

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh

Vạn Ninh - Khánh Hòa - Việt nam
Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong

Cam Ranh - Khánh Hòa - Việt nam
Hòn Tằm

Hòn Tằm

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Hòn Tre

Hòn Tre

Nha Trang - Khánh Hòa - Việt nam
Vịnh Ninh Vân

Vịnh Ninh Vân

Ninh Hòa - Khánh Hòa - Việt nam
Vinpearl Land

Vinpearl Land

Đảo Hòn Tre, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa
 

Bãi biển & trò chơi trên biển (4)

Dốc Lết

Dốc Lết

Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa
Thành Phố Cam Ranh

Thành Phố Cam Ranh

Cam Ranh, Khánh Hòa
Bãi biển Nha Trang

Bãi biển Nha Trang

Tp Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Huyện Vạn Ninh

Huyện Vạn Ninh

Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa