logo-dulich24

Điểm du lịch nổi bật ở Hạ Long

 

Thắng cảnh (17)

Núi Bài Thơ

Núi Bài Thơ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Chùa Lôi Âm

Chùa Lôi Âm

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Làng chài Cửa Vạn

Làng chài Cửa Vạn

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Vườn quốc gia Bái Tử Long

Vườn quốc gia Bái Tử Long

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Hang Đầu Gỗ

Hang Đầu Gỗ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Khu du lịch Yên Trung

Khu du lịch Yên Trung

Uông Bí - Quảng Ninh - Việt nam
 
 

văn hoá (16)

Núi Bài Thơ

Núi Bài Thơ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Chùa Lôi Âm

Chùa Lôi Âm

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Vườn quốc gia Bái Tử Long

Vườn quốc gia Bái Tử Long

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Hang Đầu Gỗ

Hang Đầu Gỗ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Khu du lịch Yên Trung

Khu du lịch Yên Trung

Uông Bí - Quảng Ninh - Việt nam
Bãi tắm Minh Châu

Bãi tắm Minh Châu

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
 
 

Biển đảo (16)

Làng chài Cửa Vạn

Làng chài Cửa Vạn

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Vườn quốc gia Bái Tử Long

Vườn quốc gia Bái Tử Long

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Vân Đồn

Vân Đồn

Vân Đồn - Quảng Ninh - Việt nam
Khu du lịch Yên Trung

Khu du lịch Yên Trung

Uông Bí - Quảng Ninh - Việt nam
Bãi tắm Minh Châu

Bãi tắm Minh Châu

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Du lịch biển Ngọc Vừng

Du lịch biển Ngọc Vừng

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
 
 

Sinh thái (13)

Núi Bài Thơ

Núi Bài Thơ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Làng chài Cửa Vạn

Làng chài Cửa Vạn

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Vườn quốc gia Bái Tử Long

Vườn quốc gia Bái Tử Long

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Hang Đầu Gỗ

Hang Đầu Gỗ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Khu du lịch Yên Trung

Khu du lịch Yên Trung

Uông Bí - Quảng Ninh - Việt nam
Bãi tắm Minh Châu

Bãi tắm Minh Châu

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
 
 

Ẩm thực (10)

Làng chài Cửa Vạn

Làng chài Cửa Vạn

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Vân Đồn

Vân Đồn

Vân Đồn - Quảng Ninh - Việt nam
Khu du lịch Yên Trung

Khu du lịch Yên Trung

Uông Bí - Quảng Ninh - Việt nam
Bãi tắm Minh Châu

Bãi tắm Minh Châu

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Bãi tắm Ti Tốp

Bãi tắm Ti Tốp

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Chợ Hạ Long

Chợ Hạ Long

Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
 
 

Di tích lịch sử (6)

Núi Bài Thơ

Núi Bài Thơ

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Chùa Lôi Âm

Chùa Lôi Âm

Hạ Long - Quảng Ninh - Việt nam
Khu du lịch Yên Trung

Khu du lịch Yên Trung

Uông Bí - Quảng Ninh - Việt nam
Đền Cửa Ông

Đền Cửa Ông

Cẩm Phả - Quảng Ninh - Việt nam
Chùa Cái Bầu

Chùa Cái Bầu

Vân Đồn - Quảng Ninh - Việt nam
Chùa cổ Hồ Thiên

Chùa cổ Hồ Thiên

Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam
 
 

Bãi biển & trò chơi trên biển (1)

Bãi Cháy

Bãi Cháy

Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh