logo-dulich24

Điểm du lịch nổi bật ở Đồng Hới

Loại hình điểm du lịch

Di tích lịch sử (8)

Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Tp Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Động Phong Nha

Động Phong Nha

xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình Quan

Quảng Bình Quan

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Động Thiên Đường

Động Thiên Đường

Bố Trạch - Quảng Bình - Việt nam
Động Tiên Sơn

Động Tiên Sơn

Bố Trạch - Quảng Bình - Việt nam
 
 

Thắng cảnh (16)

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng

Bố Trạch, Quảng Bình
Vũng Chùa - Đảo Yến

Vũng Chùa - Đảo Yến

Thôn Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ

Đồng Hới, Quảng Bình
Biển Bảo Ninh

Biển Bảo Ninh

Bán đảo Bảo Ninh, Quảng Bình
 

văn hoá (14)

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Vũng Chùa - Đảo Yến

Vũng Chùa - Đảo Yến

Thôn Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Tp Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Khu khảo cổ Bàu Tró

Khu khảo cổ Bàu Tró

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Hang Cung Đình

Hang Cung Đình

Bố Trạch - Quảng Bình - Việt nam
 
 

Sinh thái (16)

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ

Đồng Hới, Quảng Bình
Vũng Chùa - Đảo Yến

Vũng Chùa - Đảo Yến

Thôn Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Tp Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Biển Bảo Ninh

Biển Bảo Ninh

Bán đảo Bảo Ninh, Quảng Bình
 

Khác (2)

Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ

Đồng Hới, Quảng Bình
 
 

Biển đảo (9)

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Vũng Chùa - Đảo Yến

Vũng Chùa - Đảo Yến

Thôn Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Tp Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Biển Bảo Ninh

Biển Bảo Ninh

Bán đảo Bảo Ninh, Quảng Bình
 

Ẩm thực (5)

Quảng Bình

Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Biển Bảo Ninh

Biển Bảo Ninh

Bán đảo Bảo Ninh, Quảng Bình
Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Khu du lịch sinh thái văn hoá Vực Quành

Tp Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Bãi Đá Nhảy

Bãi Đá Nhảy

Bố Trạch - Quảng Bình - Việt nam