logo-dulich24

Điểm du lịch nổi bật ở Tam Đảo

Loại hình điểm du lịch

Sinh thái (1)

Vườn quốc gia Tam Đảo

Vườn quốc gia Tam Đảo

Thị Trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đền, chùa, khu du lịch tâm linh (1)

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam