logo-dulich24

Điểm du lịch nổi bật ở Tam Đảo

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Cầu mây Tam Đảo

Cầu mây Tam Đảo

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Nhà thờ đá cổ Tam Đảo

Nhà thờ đá cổ Tam Đảo

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Vườn quốc gia Tam Đảo

Vườn quốc gia Tam Đảo

Xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Thác Bạc Tam Đảo

Thác Bạc Tam Đảo

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Chợ đêm Tam Đảo

Chợ đêm Tam Đảo

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Cổng Trời Tam Đảo

Cổng Trời Tam Đảo

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Đỉnh Rùng Rình

Đỉnh Rùng Rình

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Quán Gió Tam Đảo

Quán Gió Tam Đảo

Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tháp Truyền Hình Tam Đảo

Tháp Truyền Hình Tam Đảo

Đỉnh Thiên Thị, Tam Đảo
 
1